Search results

(1 - 30 of 42)
غم و غصه توی قلبم لونه کرده
بی‌تو می دل غوغا کنه
بلندبالا به بالات روم
اگر يارم چو گل خوش آب و رنگه
بوشو بوشو که دل ميگه يارم
شعر محلی نامفهوم
خدايا دختر رشتی قشنگه
گلهای رنگارنگ (Golhaye Rangarang No. 578)
گلهای رنگارنگ (Golhaye Rangarang No. 539)
گلهای رنگارنگ (Golhaye Rangarang No. 533)
گلهای رنگارنگ (Golhaye Rangarang No. 488)
گلهای رنگارنگ (Golhaye Rangarang No. 486)
گلهای رنگارنگ (Golhaye Rangarang No. 473)
گلهای رنگارنگ (Golhaye Rangarang No. 471)
گلهای رنگارنگ (Golhaye Rangarang No. 465)
گلهای رنگارنگ (Golhaye Rangarang No. 417)
گلهای رنگارنگ (Golhaye Rangarang No. 342)
گلهای رنگارنگ (Golhaye Rangarang No. 249)
گل‌های رنگارنگ (Golhaye Rangarang No. 219)
گل‌های رنگارنگ (Golhaye Rangarang No. 219B)
گل‌های رنگارنگ (Golhaye Rangarang No. 172)
برگ سبز (Barg-e-Sabz No. 305)
برگ سبز (Barg-e-Sabz No. 268)