Search results

(1 - 10 of 10)
ای جون اين ور بگردم اون ور بگردم
تا بديدنم آيی
تا درگوشم قصه تو، در چشمم چهره تو
لب بوم اومدی رخ تازه کردی
بلند بالا به بالات اومدم من، اومدم من
آی دختر خاله گل ناز من
باز اين منم که به کوی تو روانم
تا بديدنم آيی
رفته بودم تا سر راهش بگيريم، رفته بود
دوچشم بر راه دارم خدايا