4 - L‘EXPRESS

Ies bonnes adresses

IEQUIN®CC|A

CU/S/NE EQUA TOR/ENNE AumENr/OUE UUU’ quei‘que chase II u’llque 3’4 L‘t/E‘.’ ’t/t’ Brow ivWON/o MOG 7L9 leiepnwe 3360930

¥‘_b“ W :.

1

595 Markham St. (Mirvish Village) 536-3211

Licensed Patio

A Rosedale Diner Venture

1‘ AM In I AM Dally

Semaine du 27 aout au 2 septembre 1985

La huitieme merveille du monde a Vanier, Ontario?

Une sculpture géante s’éleve dans le decor champétre

(“est connu. I’ise a sa tuur. Maintenant. L 1 I

\‘anier u III sienne... mais celIe-Ia ne pcnche pas! (‘elu II ‘a pas ele une mince aftaire que d‘ asseuir cc Inasludunte sculptural sur ses a 1" assises. \\L‘( Ia grue encore tuut pres. Ic spectaleur u l‘ impression de se truuwr a ( ap (‘amneral uu beau milieu des annees suixante :III has (I une rampe de lancement.

ludite iniii cxl Inul cc piumon \Utll toulex \ers le

* l. Cajunl-Ifiogiorll TR A\TTOR I A °“"'"' N

Ri-si «I 1H“ H "H‘ Un vral Japanese < I delice_ Seafo‘od ona'IS- Susi rap Tempura TerIyaki

Spaghetti a “were de calmer Risotto :e saison ooisson grii’ie Creveltes orei’ertes Ge rear, crew/mi

| Rates "Ia'son sa/dae de truirs Ge mer 1

geaw‘es C

Terrasse it ere

WWW

CUISINEFRANCAISL‘K i l'lETNAM/ENNE

Simple/Hem dé/ieieux 440 Spadina Ave. Toronto. Ontario Tel: 921-1917

I I

Spec/allies l’r'um'urses (1e t'rrrrssurils [IL'IIH MUM, I/IIII'U/dh A [Ila/x [Irv/Ian’s L I'm/MW c/I Mitre/HZ

ctr/cum (Ic rrrirl'iuei'

Patisserie .Wena‘eer [hue l and Fluid INN ltlti‘l't’llt't' *llth 1.. Si‘tll/IUI‘UIIQ/I. \I/R JX‘J T.‘ q‘ ~6IR'2

Dim ter sept. 13h715h MOIRA NELSON guitariste et chanteuse de grand talent

gr’é‘anng bomb

7c staurnnt

I él. 363-0265

«In: pgwm’s 195 ‘95’ Yd s as _, '1 We Zther P3501519.”

1””88’“ ”g. a.

Bu' Bee/P cES (‘47 K d m

, 19 Worwgnra a ver 1 9‘ 6 saved 1 I in .IL

Ristorante LaGambjd

Plux qu‘II‘Ilieri

. Italien traditionnel

IV'lus [510/921 ‘A'i ”W ,m. u, 45 mo McCoul done to Village bytho Grange

__..____..._.I.

OSAKA

7W3.

k HOUSE

cuitha’ votre table VENEZ DINER AVEC NOUS

a panir rte 55.90

Lunch: Lundi-Vendredi Diner. 7 jours

12 rue Temperance

368 - 2470 j

l icencc complete i u- .v:

lcrriic Ic tII llt llicllk'

" ' ' L'l lc' IIIIILII , :31 :43 V05 hotes: Denyse et 41 c Jean-Pierre Probst I: . ‘\

Tél: 485-1111 mmr mucus

d~

SATAY' SATN RESTAURANT

c'lll\lllc‘ lll'\ll .»\.\‘l)1\l§l‘ .IIIIlIcIItIthc

La cuisine Irancaise est exquise.

mais la cuisine that est aussi Iascinante. Venez dés aujourd’hui pour taire changement. Venez chez SataySatay.

)’l rue B/(mr ()Ires/ (4/6) 532— 7489

-.~,~ Hm w“, 1"»:w_ 1w fili 1 EU I Jr'ixII-i

Tous les soirs: flamenco

et orchestre Id Amérique

' [ atine.

[.a meilleure cuisine espagnole et continentale (incluant la Paella). LUNCH & DINER 300 rue (‘ullege

922-7636

I rum~ II <IIIII.IIIIlIe

LIRE L‘EXPRESS DE TORONTO. C‘EST VIVRE EN FRANCAIS

lit iJronrttral

Le Iameux _ restaurant Irancats

20 ans d‘excellence Cuisine continentale

Les Copqins Restaurant

Car/Iris irerf.’ ‘/.Irir=¢.erd:

;(Jr :// 1': ;(/l ‘A‘ In»! fly? :(145‘ ;(fl ((Jl)

Nttr "we "qr ”I My ' 'ifexrellerice

Service impeccable Reunions d'attaires & groupes

Reservations: 924-3721 23 rue ST-THOMAS (Bloor & Bay)

48| 5093

ll“. .- \._._J “a. 6‘ f“

g?

que des Copains

.141

Copoins Jazz Festival ’85

Inn nrm-mhre 85. airle/ un I rancais a (1('\(‘nlf Maire dc lomntu

" Nitr NOW} Cliff, lrJH Mario AIIISIS , I . ‘5 f \ v \_ I . 1 ¥ t "5 Performances VOTI‘JL I M k 2;. e" - 8 30 to I} 30 I/Iorirldv to Ihursdov I > ' M‘LQ 4 Q 00 to 10.0 I ridov and Saturday (JASTON

4

C over chorge after 8 00 pm

[light A meric on Brand Noor i till Midnight

AJ

pour Maire

Frerir ri Menu le 12 novembre!

qu'il _\ u tlc plus LIHUII- gurclistc eii \tulpture curt, lL‘IIIleI'tIIIIC lri cltct. l‘iII- llslc (I'chIUII tlc l.I (iullcinv thII prend \UII lllxplllllltlll dunx lc c‘titlxllllc‘ll\l\lllc .II- chitcciurul. t c \l\lc 1mm: Ioutc \u \[llt‘lltlk‘lll kltlllx Ill simplicile ci lc clcpouillc- merit.

par Pierre-Paul Cormier

(‘e II‘cx' pm dc III sculpture piiur dc lt'l sculpture, llltll\ cle lit

sculpture qiii lint [\L‘llscl {I uutre chose.

1 'oemrc I‘Ic‘lltl tour \on sens darts Li \Iilcui Iclaitnc dcla\erticiiliicqucl‘ariixicu \ oulu charmer Ll;lll\ le lielnn. ll est \rai true cc \Ull un IIIIIleriuu pcu Ilt‘l‘lL‘. Ill‘tth qui Iic \‘dllitlll rIIicu\ Llirc notrc epmiuc, l c heron PM" contraint c\I illl\\l cc qui dormc \‘d cuiilciii I!l‘l\L‘tl rim \ illcx (a [1101le quc cc IIc \Ull lu pollution illlllU\PllL‘IltIllL’, ic IIc \aix Iiiip l‘lL‘lll.

Iiilcrmgc ti \IHIII punt- qum ll ;I\.I;i c’ll\ll\l \Iuiicr cumrnc \Ilc pour \i sculp~ tiirc, clc ltl (I.lllL‘lIl\lL‘lll c\- Pliquc suit-interment LIIIC telles lex .l\l‘ll'tllt0lt\ dc \‘Linicr. lcx [‘0\\ll3|lllL‘\ d'e\-

STRATFORD

huut. « lmuuurx plu» huut n. Icllc puurruit ctre lu dc\ Iscde cctte IIIIIIIIpraIlIte ma- l\)l'lldllc‘lll€lll Irauicuise en biiiilicuc d'( )llimu (pur sui~ cioit III pIeIIIIerc \Illc I‘I'Iur- cnplmiic dc l'( )Iilurio dc put Nil population).

(1* qiii cluniic Ie plux, c'cxi true lex .Iutoritex Illlllllc‘lpcllLNtllIIUIll III\IteuII LIIlthCIIIUIIJL'L ll I'uul croirc quecle \ Ull chour en Europe curIIeic clcs iIttiIlIIilx qui \tllll lIUI'N cle purtcc clu com- mun Llc‘\ IIIUIlL‘l\ qui u le iII.I|lIcuI cle nuitre cn ()II» t.Irio IIIUIcuIs. ()iII! |)c\ ar~ l|\IC\ capableIiouxcnumnx! ScIIIII-cc hicii Iitilc dc lcs tIiIrIIIIIcI icI'.’

III ( Itc dc \.uIicI s'csl- ellc llllu‘ le cling! kldlh l‘oeil cIi lL‘lL‘IltlIll lcs sen iccx d'un ctI.IIigci ‘.‘ I)c Li ( ‘iull'cinxlciri rcpliquc toutxlcgn: «l c‘\ c‘lc.tlcltt‘\ eII ‘III'I\ \lsllL‘IN cII ()Illttlltl, \Illlk‘lll clic/ ch IIIIIIL‘UIVIIUIILN. mitt dc cull? hie llllClllllllUlltll. Scule- IIIeIIi, \0_\e/V\ oux. lit ('Itcclc \';uiicr II‘iIMIII pus lc clum. I’ciwiiiic clc clic/ mm, \oiieiiicinccii »\IIIcIIquc. Iie IIicI eIi 0cm re tlll um rage dc DHICIIIL'L‘I1\Cl_L‘lIlL‘t lc clll'tlh Iiieriic quc jc \tll\ lc ~cul an

a}

Le paysage naturel dell-lanter transtiguré par la nouvelle tour de béton

lllOIlLlC (I umir dc purcilles \ Ixeex. Sculcx lc\ ctllllc‘cll‘tIlL‘\ L'Ullthllk‘\ writ II l‘ecrrl LlL‘ mon vein I‘c.. , encore que III. II x'tigiwul cl'un tIIIHIIl cl‘cquipc. l Iit'IleclcVuIIIcr, cu IcicII.IIII IIILN \CH IL'C\, Ii‘u pnite pIcIuclIce II qut qiic cc \Ull. .lc \Ill\ lc \L'lll en IIInII ccnrcm

'\\;IIL‘ LlL' piupm, clc ll (I.Illk‘lll\lt‘lll rill pus mulii eII tliic plus, qumquc clcpiu \Ull Lll\cl‘lll\ ic\cle quclqii‘iiii plciii clc lIii» meme. \tllh LlUlllL' I.lI\Ull...

IL'\ c‘IItHcIIx clc‘

.l\ CL

\ .Iiuci

eu\ llll\\| \Ulll mares dc paroles, lmuclielue denim l‘iunplcur dc la chose, ()Iiclqiicvurix xc \UIII In I‘L'NLI

llUlhl ”N01“ Il‘iHUlh IICIl L'UllllL‘ lL‘\ L‘llilllL‘L‘I\, Illillx lltllh JIIIIUI“ IlL‘llL‘IllL‘lll

piclere ulic ucmrc qui \Ull plus ICI‘ICxCIIIanc‘ clc \ IIIIIei. en Iiiiit eux uric qui tic \Ull 51th Allle prise ct ”IONIC.“ Nouspouuuhcliicmule IUM quc tlc Iii (Itttleinsteiri ext cltllh le lUIl. lUlIl dc erix llll ll, Metric \I cclu tcriiit uric ucmre qui iltllIL’IIICIII cI'iI etc grandiose, ()cmic

Ilc‘ullllltlllh eulusxale, il taut en Lllll\L‘lllI, \IIIIIHII quand nulls \;I\UII\ pertinemment qiie \UII Iiutcui est utteinl de ltl lllitlllc‘ clex ciguiclcurs,

('c Ii'exi pll\ min qui \ous Lllllll qiie l'iiri Iiiodeme ce Ii'cxt pm Itcuu. Nous sum- iiiex ici .i miitcmplcr la lIiIIIiciIIe IIIcHeillc du IIirIiItlc.

I :i Slimming-itch” I 'uqiw. II ()I

yi.‘ i If“ «MII‘NIY’

I' i ml quI Ii .Ii“ ii lei” Him . t ‘l’ ' m gtllf’vt‘ . " \12‘ II it“s I ; (tut)

La pIece la plus intellectuelle de Shakespeare

Une scene de King Lear au Festival de Strattord: Douglas Campbell daris Ie rOIe- titre avec Maria Ricossa (Regan) Une productron ultra moderne de Measure for Measure: Eric McCormar k Eric Zivot et Howard Rosenstein...

-\ii lcxmul clc theatre chIiuItiiIdwiipresciire Llcxucmicxiuicicniiquui cluixciil IImII quclquc climc II clll'L‘ IIII IIIUIILIC coiithIirmrIIiii. SIIIIIII el|e\ Iuiiihcni cii desire

tuclex. iic cnmcixiiiii ltII Iiiieiel true pour ch lll\l(lllc‘ll ct lcx IIIII\L‘C\

III.II\ 1M piiiii lc‘x IIII~ Lllc‘llcc‘\ tI ituiniiitl‘liiii. par Rita Lecours l‘llc piece tlc SIIukc~~pc.Iic \Icillc clc illxIIIllwlt'HL‘lll\Itltlllillllc‘

\I cllc c0 iiiniitcc clitiquc iiiiiicc tl‘. III IIIciIic IIIciIIi. ( ‘cxI ill\lc‘lllc‘lll cc

trii'cxiic III prmliicliuii \Il‘thl/i rm \It'th/H'tlk' \Imiliii I, clirieec p.” llll \llklltlk'l lliiytluiim 1mm \IIIL'lll u iIIIipIt-iiiiiii iiIie \lII'lL‘L‘lttlllIIL‘ clc‘llc'lt‘llw Iiiciii \ll .Itlcritc dc ltlllll

llrimiiic. .iIct t‘L‘IIIL'iIIH lime-Ii pimlx cinti Illlt’~. ' p lease. wit cI lllllllx'li‘ |)c\ xllt'llcN lt‘lt‘IIII "Ill cI «lb lllllllc'la' Iniiycx IIIIIIIIcIII lc lllk'd'IL‘... c\l cc l.t [It‘lti L' I "i l't‘llll ittc'lc.’

( II‘\\/ lc Htt llI'll. cc \I‘kxlittlr .IlII\L' II \c ltll I.ItIII‘i .III lute tlL‘

\lltllkk'xlli'ch‘ lure put Ll‘k'\\L‘llI"|l\ c‘tIIIICKlICIIN: Nit llUltt- l’eiiriell

lAIIt't‘ltILBEIlhiIIiI March

(l\.II~c|l.II et Sirrinri llrmltnm (I’IIIIIpcI).

le prolcwcui I’liilip ltluuitlx. tlc l'l Iii\ci\ite tlc l i\crpmil cri ,-\ncle- Iciic. Vest Iciitlii It Strut- ltlltl. ()IIIIIIIII, pniii «lire quc \It'I/xim' I’m \Ii'ilwu' c\I ltl piece III plus intellectuelle dc Sliiiltcxpciiic. ll [)0th imuic uric l'.IiitciII .I tlllr Iicipcrimpmhlciticxcmr IL‘IIIPUIIIIIH tlc PL‘IIlllxxl- \ iIe \L‘\I|\‘llc‘, tl‘iiric piIII. CI LlL‘ cc‘lhtllc‘ L'UIHL'IIIV IIiciII.Ilc. iI‘Iiiiiie purl.

l);lll\ |c cih tlc /\IIII.' It'll]. ei'IIlciIIt-III II I‘III lILlIL‘ tlll chtiml tlc‘\lllll'

Initl ch clc. |.i luticltc c‘lllllt'lllptildlllt' III plus c\ Itlctilc c\I l‘ttccclll

Lillltlkllc'll Iilll licii klll l.’lll\ llllt‘l.ll\xilll\c'lll lllllI\L'\llI cc‘llc‘ \Lk'llk'l tlL'\ cttltlc‘ kllL'll\, I c IlccUl tlc( lttlx I)\cr c\I reIIi.iiiiii.Ihlc cri \c' trii'il II'\‘~L‘lIllVlL' .I uttc \c L'llL' «Illt' [IL‘MUIIIIL‘ Ii'tuimil ciiilelciiiic (It'llllh \IIIIIIIIIIIIL‘ .III\.

l t'\ cll‘»llllllL'\ lllc‘tllc \.iii\ cii tlllIN er en IUIII riiic. tiiricih p.II lucl} l’cxriiii \\ llItl. \L‘Iitlc‘lll IIIIIII IIIUtlL‘IIICx \lII III rue I(Itlt'cIIiiiriiIItl’lIiIi, llllIIN |l\ tlltllt‘lll pailmtcirieiit \ltllh III Illk‘tk‘.

\IIIIIIIIIII [‘IHIHC L‘Ilv uric IIIIc Itll\ qii'mi peuI .lllc‘lltlIL‘l'IIIL’lt‘IIt[l\il\ltlll (lL' rclecucr Shakespeare IIII Iiiiisccl