Semaine du 21 au 27 juillet 1987

I 'I \un-w r~l IMIIIIII' pm It" Imnnlu Iwn‘“ hit

135 avenue Broadview. Yoronto M4M 269 Canada, (416) 4652107.

Counter de deuxieme classe Enre

_istrement no 5043

\‘I w \t-ut tm ltllllflll tuttrprmlunl 1h mutt JIIIIIJIIIIH unltltqur. tum

tnunauum- nu llIllIlIIl'ltllIl' I m upmums "mum pm In \Ignulnnw 1h“ HIIIKIQ‘ n't-ngagt-nt tgtt'un IIM'II|I\ \m t t-IlJlmntt-ttr-

rt «m t urn-«pontlunh m mnt l‘l‘\plbfl\1hh'\ MW (1!“ allltll“ tau'lh mu uxluw In .IrIItIt-x let vuluw ~t

Illflllllll~ H mm l4 rl'\|lltl|~IhIIIIl' tlu H‘lllltll‘ll' t-n thrl

IIIIIIII \lnt tt-tut-nl III

It-tu II" IIIIt|l~ III' H‘p'thl'lll turn on II ultItultttlI tutu-It I|I|l||ll tl .nltt It ~ t-t t1 tllthtutmm mnl [Motrin-s rt m punt-m rlrr ultlrtlm qtt‘nrt I1 IIIIIN‘IIM‘IIH’III l'\|lIlllIl n nt uh I I wn ~~

\ m um n \pI-u

\lhlllll u’t-xt awuun run-n Ir llIIlt‘fIt’I H‘llll Itunltcl mm \IhIIltllq‘ l m Ill\rItIp|N' n Iuttr tlmnrut .tlltutu tut IIIIII ttttt-mpunt-t

tout run” I" uulrru-l rt-tlat tmnnvl a rrlumm-r I|H\'~III1II\HIQIH1

Inutt“ Il'\ kttnw tHIl‘I\\1'1~ .t I I \pn‘v tt m. .I ~ mtm It l|l\

Hull tllllfltIC‘ll't‘ l tumult t-tutt putt: ttu III’ Imtlllulmn IUIIII \IIIIIIJ'III' tutu tIt» pl'l\tlllll|‘~ nu tII‘~ tutttttm tut nttnum \ lIJtl‘ II1'\It\l|~lItl|tlI4itl ll ttm tum-tutu \I\.lI‘ll" on nut‘tlnw nu tltx rtttttunt» H’l I~ mt .1\.ll|| unl- ~ It |\I I'llt putt tututntlt utt

Fondatetu et Prestdent thttt Mttt‘tttt'

Administration ’Itt Itt'n IIt.Il,‘I

Production '.‘ t' 'Jt v'v

Dtrecteur et Redttcteur en chel IIIIII-III‘, Httrtptt '

Journalistes Mttttr IIIII‘I It

I,M.ttit Iitttfljlt t.‘

Ont collabore a cette edition:

Jtury Fu'lrtutt LOUIS PIILHt

Jean LOIII‘; Forttauu} (jaw Slater

Pierre Kar<:tt Cm II!‘ tagger“- Gaello an_;t'tlltm

= idées Immigration: nous avons Ie

droit de choisir

RL‘L‘CIIIIIICIII. Lt lupu- ()tttuptxtc \IC I DIOIIIU, ttttL‘ .txxttt‘tttlltttt tx‘ptcxctttttttl do ('tttttttltcttx \IlglItih prtttt‘xttttttx, tt tlt‘tttutttlc tttt IJUIHL'IIIL‘IIIL'III tCtlctttI LIL' uttttltt'ict \L‘\ PUIIIILIIIL‘\ tI’ttttttttgrmtttttt tIt‘ Ittgttu {t ILIH‘IIWJI ch \tuctx I‘ttttutttt LIIIC\, Ic~ yUIh tIIIjJIIItIIIC\ tltw I‘Lt\\ IIICIIII‘IL‘\ \III t‘ttttttttttttucttltltt I '.trtt \cc lIIUI‘IIIL‘L‘tIL‘ 1‘4 IlltIIL‘II\ \tII IL‘\ t‘t’ttt‘x tIt' Lt \tHHL'IIk' I \lI\\C, tLttt\ th t'tt mttxtttttttw \1IIIIItlIIk,'\tllI\ I,“ I.tltlt‘ttI\ do I ct IL"\L‘II\ t- |'.ttt tlcttttt‘t . ct t‘c ttptw LIL'\ \t.ttttLtIL'\ tIt‘ Itttt\ ICIIIL‘IL‘\ I’tttttt t’.t|\. Ittt\\,( ItlIltIIx, t‘tt . tt'tttl tut tt'I \IL'I‘ttI iIIk"~ 'tI.tI‘It‘

I tt I ttt‘t- t )ItIIIl'MI'fi L'\I ot‘IIIIIIK’ \II! Ittttt ptttt' Lt pttttttIc .tIIIItlk'IIC tttt't‘Ilt \IKI‘II: \It‘ I‘L'Ik \tthIt'.’ titt'cIIt' Itttttntt' Ik‘ IIUIII tIc( ttttILttttttt' II] It )IttIIL't’. ttttt uttttttltt IL“ «IIIIICt'\ tIt' It‘tth \I\ «it IIUIIIIIILIU L‘I \k' W it \Ilttllll‘lt‘ll tttt I‘It‘Ik'xltlIIIIflIIk' I'Itt‘twutttttu- tutt‘tttttttttu'. Itttttvtlw \ltt It'tti, L'II I tttttpt'

IIIIIIIIt tIt‘ ptcttwt \IIIC icx tlt't'Lutt IIt‘II\tItI ptt-xttIt-ttt ttt‘It't | ”2-K" )ItlIIt'|\It wttt \II\L,IIC \IL" 7L'tlkIH‘II~ pItttttt ttcggtt 'I\K"\ tt It‘lt‘IIIII tt'... tt‘. :tttnttt tit I't-x

t‘IL'ttIII~t ttt.‘

tt‘IIII:

tti'tttt- \IHL‘IWIC L‘IIIIIItIIII‘. Ik'\ [\IL'\\IOII~ \ltl Iw pttItttt Ik‘lh k‘II I.t\ClII LIII "tttttIt: tttlttttultxtttc” \UIII ch pItt~ IUIiC\

I’ttt mctttplt‘. t 't‘xt .t It‘lt‘IIIH tttt‘utt .t ~utt|uu IL‘ I‘Itr tI‘nppttxtttttttx .t |'.tt \ttttl tt»t\\tttttttttttttt'l tItt Lu \It‘t‘tIt ptttu- \IIIK' It‘a [‘IL‘IIIICH IltlItI\ltL‘\ tl\tlIL'III I‘tttt tIc tIttttuct [tIth tI‘ttttpttt [tutu-tut Ittltttt'tttuttctitt'.ttt tuttIttt‘ttIttt ItlII\IIIL' \ItIII\ Lt \ICIIIIIIIUII \ch IMIII‘» ttttttLuttcttttun tlttt .ttttttLt I’L‘txtttutt‘l It‘tttcttlt t't'xpctt- I‘Ik‘ll titu- Ik‘ IttItttt'tttx tttu. \\IIII‘UI(' tt.tttttttttl L'I pt.tttqtu' \IIII nutu'. ttttttlt- \ltt I'qutttttt‘ \Ik' IIUIIL‘ tuluttutttttt tt I‘Ilh tl'ttttpttrtttttu I‘t‘llt' um \III |)Jk'.tIII\ It‘tIt‘Mttx ct ptm III\ItIII\ ttttt‘ Ik' tttutu~ mutt-pt tic ItlttIIIgtIIlltltt Itwtttc. qtll ttlt tI'tttIlt'tttx IIL‘I] \I'ttttg‘tttttl :31 \It' I‘tllIILlIIIk'I tlII( .lIIdetl.

(‘txt \ttlh \I\‘IIIL' t’ttt\\l .t I tttttuttt. Lt \ tllc Lt I‘Ilh “tttttlttt'ttlttttcllc" tIll ptt_\ ~. qtt‘ttu ttttuw IL' I‘Ilh yttttttl tIttt‘tt't ptttu IL‘\ [‘HIIIItIllk‘\ LI'IIIIIIIIt‘ItlIIUII‘ Lt tctilctucttttttttttt th IMI\\L‘I‘UII\ CI \Ik'\ \I\.t\. Ik‘\ t'tttttltttttux tI‘tthtcttttttu \IC Lt t‘itmctutctt' ktlIItILIlk‘IIIIC. ct ttt{‘tttc Lt I‘UIIIILIIIC L‘\ICIIC1IIL' tltt( .ttttttLt. I’t‘llt tttt ytttutl untttluc \IC IL‘\ILICIII\ tic Itt \ tIIc IL‘IIIL‘. CII Cl IL'I. t'cllc pUIIllqttc "a‘\ tctictttc" tt'cxt [Mb IUlllt‘llH IIIIL' DHIIII‘ ttttc “Cttttttyctt” tut t'IIc tttttt‘hc Ic pzm tttt II\ \HIII IIL‘\, tttt iI~ out cut‘ttrc KIL‘ Lt Ittttullc ct tltw .tIlII\. tIUIII II\ \UIII ttttt totux gtloycttx. L'IL.

I t‘ ptttn L‘t'llL‘IttL‘Itl tulcrttl \ IL‘III d’tttl IL'III\ tl'ttuttttucct qtt‘il ptéxctttcttt htcutCtt tttt pt'ttit't dc IUI \I\étlll It IIIICI tltt‘t‘ Lt double \‘ittnctutctc. I ox ituntt» gté\ tlcnttttt CIIOMII cuttc Lt citmcur nctc t‘ttuttdicnttc ct Itt cttmcnncté‘ dc IL‘lII pil}\ d‘ttrigittc. (“ext normal. I cx cihncnnctéx. c’cxt comntc lcx t'cmnm, tl \uttt micttx' \ IHL‘ ttwc ttnc \CIIIC ti Lt this; c'cxt ttttc qttcxtiou d‘umottr ct dc I0_\illll(‘.t.

lncidcmtucnt. acceptor Ull immi- grant ct IUI donncr Ia citoycuucté sont dcux chmcs trés dil‘l‘ércntcxm 0U dtt moins cllcx dc» raicnt I'étrc. Presenter mcnt, tt‘importc qucl immigrant rcgtt LICPUIN troix am pout dcvcnir citoycn cttnztdicn, c‘csti‘rdirc, cntrc zttttrcs.

r..................

__.I

D ~0uvtAu

D RENOUVIIIIMINI

tl\UII IL‘ tttt‘tttc Limit dc \utc qtt‘tttt ( tlIIiIkIICII LIC utttwttttcc? ( ‘c\t 1c mu ttttttc tIltI LIL‘\ ttut \c pttsxmr \I UII pcut tltwutt't Ittttgtcutpx tltt IIOIIII‘IC ct \Ill fik‘lllt‘ tI‘tttutttytttutx dotu ”01h .l\ttII\ ItL-xttttt U'tl one With PUII\UII\ .tgt‘t'ptt-t \‘Iltltlllt' ttttttt-c, Lt (lltficnttclt‘ \(lIILl tltcuttc. cIIt'. \IL'\ ttttt Ctrc LICUIILICL' .tu-t‘ Lt {‘Ilh gt.ttttlc ptttt'tutttttic. {t gym tttu wttt ClLtI‘Itx pltv/ IIt‘lh tlcptttx Intu- IUIIIIVx ct tIlll ttttt t.ttt IL‘IIH ptt-ttnw

I tl\'k'tl I'L‘xt‘LtutItt-tttztttgsixtt'. UII I‘t‘lli tItIIII‘IL'I \IL'II\ ttIIlltltIt‘\ cu tttttt ttttt- ( tllltltIIk'II\ I‘Iztllydhj HII pcttt Lt tIctttttt us: tttttttttctctt‘tttttttttttttttxtl'ttut-Ittttttlt‘ it"; ttutttttttututtt’x lICIItI\\C\ ptu Ik'\ ‘-t.‘!It'IIIt'IEI\I t‘lt tttt [‘L‘III ICU‘IIIIJIIM' -.ttt- tlt‘u'\\ttttt'tttt‘tll ttuL'I‘ICI It‘lIIk"~ It'tif‘\tIIILIIINIUIIMkHICIIUII‘[‘1III.I}'CUII‘~ It» ptmtguputtttm tIt‘ cw ( .tll.ttI|CIl\ \II}.‘I§1I\I‘HIII tttt IIICIIIL‘UI L'UIIIIUICKIK'ItI tIiltlIIIIIC ct Lt tutttlttctlct‘ctt\ tt qttt IItIlI\ I‘t‘llllk'lIUIIx \It‘ \cttu \‘L'ItlI‘III .tu ( tIIIQItItt c! .t ttttt ttuth Ltt't'ttrtlttttx L‘\t'II tttt-qutttc‘ttt Lt \IIUICIIIICIC kiIIItlLI‘tt‘IIIIL'

\ i':tc:ttt‘ :tuttu‘llc. tI tt‘mtxlt' pttx ttt‘ tttttt't \I'tttutuytcx \CII‘II It.“ p.t\~ tI‘ttttt‘tttt' ()tt IIC LIII pttx. pttt t'\('IIII‘I\'. titt'tttt \tt tItIIIIL'IIIL‘ tcttt' tutuct‘ tttttt ttt- I’t‘!Itt‘-J;tl\ «\tt tI‘ItttItt‘ux. ttttti tIt' \ttttt \IIII.I\'\'\ t‘ll \Ik' \tttI \tttt‘ttt‘utttx, II tt'\ tt tttt‘ttttc lttttuc tIIIIIIIK'IIC (If.< (HM I‘HIII I‘IH‘I t‘t \IL"‘ (tttcytttttw tl‘ututttt'tttttk \I\'\ ICIIIL‘IL‘\ t I‘ tttlltct tlcx IIIIIIIIIJIJIIIx lk'fll‘ [‘UIII titw I;II\UII~ Itttttt.ttut.tttt-~ Ix ttttttt; ttw tt.t\.ttIIcttt\tJIt tItlIIgt tit-t |II\ \'\II\\L‘III\ (I < (HI); ct Lt I‘IU‘» utuw ttttct't‘tlt‘. \‘L'IIL' \Iw IdtttlIILw tt‘~tt't'\ tt I‘cttttuyt't tI'ttttttttpmuh dcwtut: \'II|‘\\'II‘ t’tututltcttx I-ISINXH. \Itt|\ tt I‘ttttt'ttt'ttt tlt' t'tttcgtulcx. HI‘ICIIIIK‘H ttt’t I\ L'\, ptcttttcrx \t'l\ I\~

[I \ .t ctt tc\.tttt‘ltc tttt \\\IL‘IIIk‘ ptttttt.tt1c tIlII pctutct. cu tltcttttc. ttt Lutc ttttc \clcttttttt ptttttu t‘t-ttx tptt \cttIcttt \ctut .ttt (“.ttttttLtt [)0 Ctlllldt‘ I|\IItIllk‘\ LUIIIIIIC Lt L'UIIIIXII\\tlII\k' \Ig I‘tutt‘ tlcx LICII\ ILtttL'tlL‘x ttt't'tuclIw tttt ( .tu.ttl.t ct. muuttt: 1c \ttgt'ctc Lt Ittpt‘ ()tttttyntc. l'mpcttcttt‘t‘ tlt‘ \IL‘ tLtu\ ttttc dcutttt'ttttic IIItIII\IIl;lII\k‘\‘ Ik‘\\k‘IIII‘I‘tlIII tt Lt IIOIIC \Ik'\ILlICIII utwttptct pottt I‘L‘illlutllp tLtu~ lt' \Htt‘ tttc tlc pnttttttyt‘.

I \ ILIL‘IIIIIIL‘III. ttnt‘ tcllcpttltttqttc IL‘II (Ilull it Iitttttu l‘ituttugrtttttttt cu pm \cttztttcc LIU IICH-IIIOIILIC ct ptétcttttt t'Ittuc tun :tccttxuttonx dc t'itL‘htltL‘.

.»\ t‘cltt, ”(\I\ UhjCCIlOIhI

prcttttt‘rcntcttt. Lt NUIUIIOII ttttx pttt NCIIIL‘N CCUIIUIIIlqltL’x du ttct'x—uttttttlc ttCDilNNC[31h[WittI‘ltttlttlgt'illlott ttt;t\\I\ c \ crx IL‘\ p;t)‘\ ()L‘Cldt‘lllillu;

(ICII\I(‘IIICIIICIII. face it I‘uploxtttn \IC Lt pttpttltttitttt \ur Lt plztnctc ct tt Lt dimiuutum t‘cltttiw LIlI IIUIIII‘IC (I‘I‘IIIODC‘CIM ct tlc Nord-Amértt‘tutt~. L'C\ dcrtucrx ont Ic dcmir dc prcutlu‘ In tttcsurcx néccwtircxptttu'préscn ct Ictlt tuttgritéculturcllc; ~r- trotsiémcmcnt, nous \OIIIIIIL‘\ M chw tlUlh, ilu ('ttnztda, ct c‘cst IIUIIN ('tmtttlicns. qui L‘Itttixissnnx ttwt' th ”01h \ ()llI()Il\ \ I\ to.

t "t7

(Wen; IL mm”

\L'\ \ wt

t‘t

COUPON D‘ABONNEMENT / SUBSCRIPTION COUPON

NOM CI 560 mets ANS CI 550 osux ANS “DRESSE CI 530 UN AN h," o CNfOUl V'LLE

D MANOAI P057!

D unit or cam" pnoFESSION

D V'na D Mantel-card

CODE POSTAL

Ev

Sin-um

No.rrttttttttttittttt't|

L’EXPRESS 3

Des $$$ pour les étudiants soutien de famille et les étudiants étrangers

Les parents soul sou- ticn dc I‘amillc préscntc ment aux étudcx bc'nétl cicront dos cct autontmnc d‘unc aide I‘inancic'rc supplémcntairc. lzn ct- t'ct, Ic ministérc dcs (ol- Iégcx ct Universités zt annoncé qu‘un ntontttttt do $25 millions scrzt mnsucré pour re’dturc I'cndcttcmcttt dc cox éttt diztnts.

(‘cttc itldL‘ \ttpplCtttcn

tatrc sc trzttltuttt p.tt ttttc augmentation \th I‘ttIII scs ct ‘pur ClIII\L‘t.‘ItL‘III pttt uncdtminutttttt ttu pt'Ctx, cc qttt aura pttttt k'IICI dc rédttirc \CII‘II‘IL'IIICIII I'cndcttcutctu tip \ttlI ticnx dc t‘uttttIlt' tttttttttptt- rcutttlc. I C\ I‘ttttt\L‘\ L'tttnritttnt In It'tlix ,1.” ttIx at I’cdttt‘tttttttt. x mm pt'lx Ics Ivt‘ttlx LIC 'tttttxptttt \UI place. IC\ LICIIL‘II\L'\ LII\ L‘I\C\, IL‘\ it.tt\ LIL'

Les bibliothéques regorvent plus de

$ 400 000 pour acheter du matériel en frangais

I [It

ptu‘dc; tl‘ctttttut, ch dmttx tl‘utxurtputttt ct Ic mitt tlcx ltIttllttCI\.

I tt lmtuw IIIa\llII;tIL' put pCttttdc tl'Ctttle LIL L‘UHIL‘L‘ tun patrctth \L‘ttI \UUIIL‘I]dclitlllIIIL‘p‘tl\\L‘I;t do 32 500 tt ‘53 500, \(III (Itpttttt ttttcttttttccttttt tttttlc gtttttpmcc tic tlcttx pCtttttlcx tl’ctutlt‘x. I cx Iltth LIL' \tthxtstttttgt' ka’\ [‘tll'L‘IlIx \L‘tlI\ «tttttctt tlt' ttttutIIc LIUI tcgtmuttt ttw

\t‘IlltliItL tIt I‘II‘IIHIIIL'tIllk‘ pttIvItttttt‘ IttI‘Ittvi‘ttt-ttttt ' tlt' Lt ptmtlttt~ ttttt It‘ll .ttttt tut \I\\ \IIIWCIIIIUII‘ ttILtttt tlt 2t.tttmpittm tt :1 S§Qtlll<t(lit.t\\.tttt\;INI \ttt- ‘1 , 2t mitt It .hIIk' litt't) tl‘tttttttttw IktII IIt‘lI tIt' Ith“. ttnttt .‘ tutti a ..: v: , \ t t , tltmtttwtttIt.ttt‘tt:-ttf't \“t' It :2 2. , tt'tttttttttltwftttt .tt;“t~:rt\ It , t \lm ttttKIIt-tit'xgtmtt‘ \t utw

In ~ttIMtzt tut: ttt ; " t Mutt twtlt-t- titttv L .ttflt' . m ; tw I’:-~ tttllu‘tk t}. I t2 3" : It 2 ,ItI'I \ I‘tIIt._|‘t"

I'tIIILtt \ ti» P‘t ‘II. t‘ “‘ ‘I‘ H}

ttrlttxtttvtt Wu ‘1, ~

tlIII‘v .IIut . I ‘3 l t

tttI'Itt H t

tlt tt'lut nV- . t. t 3“

t: I\

\Itlxétttt J I . ‘_

F RAN CO- CAPSULES

,-\ tlttuntl ttnc (‘t'olc :tt'adtonnc :ttt (‘ztp-Broton‘.’

par Jean Lows Fontatne

t. K t II t t t , l‘ t, . , . I‘ (t \,, I Ilhllllll truttt‘o- I'. , \l-t ( lint I t ' \ k \ . Ullllll'lt‘ll \ t' t It t \t t h V , t .tt: _‘ t \Itt t t\‘ t t ttt Y N \ (I t l t \ ' I‘ t ' V t ". t ' t‘t‘ ( t I’, t I I2I~I- \‘ t I‘ " I'

c \H St): nouwllt‘ (Itrt‘t'trtt‘t‘ générttlt‘

\ Ia (It‘t‘otnt‘r (It‘s \t‘utltt‘ns

I' l I' \ tt l 2 p 2‘ 4. t \IIt‘ \ ' I x .1 'tI'Ittut ' tittt t1 .‘tt‘ ‘t‘t‘ t3_ tttt. \ ttttttII‘ttt ( (‘ I (Iq'ttt ; \ttt;ttt \Il‘l‘tl_ I‘ ' ‘t‘w ' i‘tt' it t. Etttt‘ \- t :t'Iu. \It \,ttt't|\ - 2 t I ' 6‘2 t ‘itttt‘tthtt ! ,' «ti-Hut “‘2 I \I‘ \' t :t.tt:ttt tit ‘: .1 tint" ' t t t‘ tii’tIt It’L" t’ Witt-«MW» ‘i 2‘ \'t\\ tI.III\ \tx‘ :Httfltt ’v "-t‘ I t It‘titt.’ tttt\ \ .‘t I ‘\ M " ttttxttu'ttW ‘tIJ‘VtL' ““5 "' t‘ttmt‘x ttt ttttttt\ Ht 1 't ‘\\ . . . . \ \tr sittnl—I’tt‘rrt‘ . . l '4" u‘|\'|‘,|' st-(Dlu'rv‘ \ \tt I tt" .tIIttt?“ :tt‘ th t' ' pt «H II ttt‘:t t.tt‘ttv;~‘ \It'tttx" so‘ol). ““5 \III" I'\"t..t"‘Itt \ttt I'tt . t" \Itttth‘t tlt‘pttr _tI 23th |'\m~tt.tttttlt \tIII.I\IIk'IIII\ tI'tJtttu I It ‘III‘kt ‘IIII‘t. (v 1"1'Itt‘tliutt \. t‘tu "t‘tt ttt ItlIlL‘IIL’ It.tII\,.t|\L' t\( I | I I * “\tt ttt- "In \_(ttt‘ |'ttt~L ttmtt» .ttr \I I‘k'flllhtli It‘ttIIIIIIk'III tttt utcuttu't tIt' tttdttttt II. ~ttI" 2:2 It”; vtt, tt.ttt..tt~t _‘ It \.tII: Ik’( t‘IIIl'tk'tIk' Ittuwlt t‘t tl'tttttutt \III ;‘Ittp.t!i \tIIIIHIHItIt‘ I’tn‘ ttttt~ \I\IIt, to.

(t‘II\\'II kIL'\ ItltlII~IH‘\ tIL‘ I'I tltttututtt. IMHM tI'ttntt ct tlt \t-ptotttmy \t't‘ut‘nt Lt ( .Illtltitl It \Ilt t l llk‘ IU|\ \IL' I‘Itlx t'wttztm llit‘h I.t IIIt‘IIIItI‘t Ik'l'JIt k'\I It I. \( I I It It‘lttlx‘t‘ L‘I) I94: Ik'\\II.III 'tttx 32.xlltttlx I tt I‘Iltt‘tttt thx tlttt .|\|II\, Ittttt \t‘IIIItlIIIL .ttt\ IL‘2EINIJIIL'III\ \t‘\ .tt Ittt t‘ItltltttII’ .tt'tt-ptt‘tt: :\'\ t’ttil‘ttx i|\|I\‘\ t-t \cx [‘IUIL'I\. IIIIIIN \IIIIUIII mt Mu tttttztx

pttxtllt‘ll tutttt-utuut I'ct‘ttlu Ittutgtttxt

II‘IIIIIH‘CIIK' t‘t .ttllUt‘L‘tCt‘. dc I‘clt'utt'tt w t, ._ . t Hm ‘m pttxl wtttutlttuc. t‘t ttttttut‘t‘cput ‘, " "' "" It"- IttIItI\ I‘llI‘II\\. III (ICIIIIIIHC. I -‘~t "J .t t t: ‘y - I’ \t I | I tintt ttuc IL‘ \CIII tttmcu tl'.tt ' ' ' ' "‘

Et pendant I eté

S.V.P. ntoumez to

tout avec volts paioment I': L‘EXPRESS

135 Broadvlow Ave Toronto. MAM 269

I

ptcstattonx dc l'uidc sou gimp-t ttIc wront prts cu Chittgt. Pitt lus prcstutionx litttttIt LtIL‘\ tttt I‘ztsstxtztttu‘ \4 ttttt

Ic IJCIICIilIL‘.

ottlc

I cx ittJL’III\ tic Lttttla- :-

HullLIL‘IL‘ LID IIIL'III\ I‘U\I\C\.'UIILIL1II‘_‘ ClllLIIL‘IUIII Jtttttttt, \III..‘ 5 2. ,1‘ K32

‘tttir L'IttI'It~\t L‘I',‘

1'. t' "J”

IIHIIilIIIItItJtIL‘Ik‘IIIIIIIL“ 4 , ' l

ttttttuttttt«It-I'tttttt ~tttv: - :: t;tt_-; Ittk‘lllt’tltk' It‘tittt‘w

Iv tttttt‘t-Fx" . , tt \ ItIt'III tttt‘thw tt " ' tht't‘ I'ttt :' t:' :2 t m. _IttI.iItII . ' 't‘g t‘.\ L'I. III 'tt' t, l" . f L, t'.t

t. . tttttItt‘

tpttt- ;t:‘t' t2 t t_-;‘

tlllt\L‘t\IIillIC\ dc tIk‘llXIL’IIIL' ct dc tttttxtcutc

( y I‘tIHL'It'tIIIIIIL‘ dt.‘ ‘5‘ IIIIIIIHIIM .ttutttttgcdttth It \iL‘IIJtJI httduvt dc I'()tt t, ttttirgta it; c'ttdtttttt-

'tttttttx‘ "u ,‘ttL‘ tittt

I" ; \I\.IK'I"

tttutt d'cmtrtm $2 200 pttt pcrtodcd‘étudcs. lcx Itttttt ctttdtants sc'lct» IIHIIIILN sCI'UIll exonercx \IL' _c \ItppICIIICItI pcn- tttttt: Irtth pcrtodcx d ‘t-tttztm tttatxuuttntm

L‘II 'ut‘utxtttt:

Itiitttfa‘du t r \lIIII ch IIIII\L‘I\IIC\ ,5 ;. \IIUHIIHIII 1w IIIUIJ .‘IttkIltlIII‘ cu tttttcttttu dc

:tt tttt.tlttc dc Icttt ttatxtttl.

I" IIII\L’II‘

IL'w Ittttd» \ctttttl LII\III' hug j‘ltIPHIIIHIIIICIIC‘ tk'ttkIIk'. {t rt ctt‘ \ttttt- IUU~~IL‘\_\\I(.'IIIL‘ 'I‘ t ' dm ttzt .t'txt'tttt; rtt Itttu‘tttm I :.;' tltc. LIU tttttt'lmz tl'ctttdttuth t r?" Jun swift: \ttpcrtctttw 1x JL‘ t\ IIIMII’» tt ‘ctttth PIL‘III turt: ,1 titttr ‘tttttt ,; L‘ItthIl‘wt'

t' 2 It tttcttf

NOUV

Lendemains de deluge

I _ IV ,‘ HYUH‘ ‘. \1‘ ‘It " . ’,tt’t t ttt va- IIIIIIII‘II‘ \IL' tIttIIttt t." Hunt-x tut: It TCIt‘IIICIIIL'II' tttx; :‘Itttt- tttttw Iv «tux “\I\ tIL'\ rut J'Itutt'xt'mt»gttttxytitt‘tm‘xtttttttz; _tIt\ It‘ktttt‘d ‘7' tl\\Il:IlL"- {‘tt' \IItI‘I'k'

Une salle do concert, om, mats ou?

Lock-out £1 The Gazelle

I : ttttw‘ tr

unti ltrt

t\1\ttIt:th';'IIt‘I‘.L \Tt \I ‘I

tt \Ik‘K'k‘I\ ttm‘

(It, ("I I\‘\L‘ t‘II' .! I.\IItI’t“‘ \I\ \L'\ I‘III‘IQH'C" E‘ \II.I‘ t .2‘: 1x \tttutt‘f tI'cttI'; ttt i‘txpt'tt 'tttzltttptztxlt IIIIl'::It' In tttttttmt. tttt ttttttutttt‘tttttlt‘u ’tut? tft'

ELLE DU QUEBEC

v t it: tW‘IIIILI t.‘ ‘t \ttI'Itt‘w' I; v ~ I t ’\ \I\ ‘It 'I I“ ‘1‘! t ‘ttit'tI'tdh i ti‘klf' gtttpttt (I‘tttII' tt 1 ntHItxitaltt \I (IttII‘ ' ttttt tttttt V

Lt “mm c mutt! ttttt 2

l

‘It\tItti";

()n a retrouvé les lemoms

..t\‘tt\\ IItt' tutu :tttv; \Intt‘mtt i.tttictt\ ttt \I\-tIII ttt' IL‘\II'1ttII .t tlt It; 'g'Yttttttttl' i‘HIIIt tltixtlttxdttt‘ttt‘tt. t 2 ti" ‘tttttt‘tt\ \ t tl-tt’l oit'x [with I.I\III\ IL‘~

t ~ 'x‘twtttty- tittt t‘ltttt‘ttt

",L“ .Ht“I"\IIIC\ t‘II‘t \ t‘II‘

tti‘t'llxk.tIIIIttI‘IIKk‘kIC

w ‘I tit t‘tctt\ \llfi‘k'tix It‘ll\

_It1"\ t~ \III‘J'ttlIIk‘. IL‘\ \Ictt\

\ ttt 't'ttttt tlI‘I‘AH‘IIIIIICIII

wt tn“ t.t \tttttttt. ttw muf

t: :tItttutxutttvttx

Des insolences JUSIQ pour um

I I 2m? Ithk‘ [‘Hltt t'IIL‘, qttt .t IllIIIL‘I tIctutcr. tllll'il tmt ‘III xtttt\ctt|t IIIII‘ClexilI‘IC tttt\ Ix \\ t_;tt x ttttI [‘tttItL‘tpL‘. I It CIICI. “x tztrtttu tut ctc \ tcttntt‘x kIL‘\ IN- ; t ,- tumt'lu. Lt [‘t‘I‘IIIdlIL' _I‘I\\1t‘l‘ttIt lx‘ttttttM‘tutttdttt I 'ttttt' \I\'\ cu xcénc cont‘tmtcc tt‘ Lo llwtt tv "t‘x‘lh tttontrc Ic m- x'tttttuctt7 ttt. ‘o"\.tI. Ic ttatngais \‘. \IIK'I ”\‘III‘CL‘ IL'k'II L‘II grundc .‘wlltI‘L‘ t'ttttxt-tt tt‘Itttttttctu LIL‘ Mon- Htt \ttttt ttttt tt I‘ttll\tL‘ .t htctt LIU 'I ti} tt uttttlct \ttt‘ «L‘IICIH Iot'utttc lc Mutt iIItIIlk‘ Ittt 'tt‘ttcl ttttc CCIIIIUTC .t-t tllllt‘lll \III ttttt. tttt ttutttcnsc :‘.ttt.ttItt tl‘ttt tum} \UI|\ Ik' I‘Ith ct llll t1; “IIII‘UII tt Lt ttt.ttttY ( \".I\ um um ptt .l\\I\Ik‘I it Lt wcm‘ tzxrv: ~ttttt' (.l \.ttu utt tuilltttnn, t‘t ltlll' .t Itt‘ltx IIUIIMILW I'UIHPiIIIL‘IIICI ttmtu'u pct tllllt‘llll‘lt‘uuttll dc Lt \UII tlli put: L‘UttII

Trois cours en frangais a I’Université de Guelph

I ‘l tttwtxttctluttttclphol‘trtrupout Lt I‘ItKIItlIIIU .tttttt't‘ wolduc tut pto pt.utttttt‘tlt‘ttvtttxt‘ttxt'tyttcxt‘ttItttttmtx ( ox \"t‘llI \\ IL'IIIIt‘III \tIIlII‘ICIL‘I ct duct \IIICI ch mutx ttt‘ tittututx tt.ttltttt\tt ttt‘I\.

I o ”(\I\ mun ttttt-th tct .IIIIUIIIIIC \UIII I'tntrtttlttt'tttttt tlll utlt‘ttI. IL‘\ ItICUIUyILW |‘0IIIIqIIC\ tttutlctttt‘x .III1\| qtt'ttu ctttttx \llt Ic~ I tttuml)tttttrtcux. (c tlctuicr PUNCH! \lll’ lat cttltttrc.

3 chances de gagner un bullet a mum pour t‘Europe!

I‘Ittstmrc, Lt ltttcraturc ct I‘avcnir poli- IlquL‘ tlcx t‘rttncophoncs dc I‘Ontario. ()n rétIcclurtt sur la \tc dcs peuples Itttttt\l'llillrc\ ct sin 16 déx‘eloppement (IL‘\ \‘tlIller\ cn tn ilicu ntinontaire.

()tt putt \‘I‘IL‘IIII tlm t‘cnxcigncmcnts \llI‘DICIIICHIJII‘C\ cu mmmuniquant .twc IC wortlontttttcur dcx scniccs en t‘rttttgais. Framois Paré. au (519) 82-1-4 I It). poxtt‘ 3 I87.

Un abonnement a L ’Express: tau/ours /’équiva/ent du pr/x d’une tasse de café par semaine!

La promotion du frangais en Ontario vaut au moins ceta...