Nikos Tsigos singing at Esperides Coffee House

Download

Datastream Size Mimetype
Fedora Object to Object Relationship Metadata. 1.09 KiB application/rdf+xml
MODS Record 2.54 KiB application/xml
DC Record 1.6 KiB text/xml
ASC33967.tif 12.56 MiB image/tiff
XACML Policy Stream 12.34 KiB application/xml
TECHMD_FITS 6.18 KiB application/xml
Thumbnail 44.66 KiB image/jpeg
Medium sized JPEG 231.35 KiB image/jpeg
JPEG 2000 3.22 MiB image/jp2