T;

BRITISH i‘ "

ECOLES NORMALESr-NORMAL SCHOOLS.

107

EDuARDUS @LseafBs Palmcsf-a CAMBRHQ QR0»lAmAN;CANAD£~Seu rqusm PRIESENTIAHONORATAM PERLuSTRANs IN UNAQUAQUE NORMALTSCHOLA PR4 mil/M (N SINQULOS KNNOS NHJKIPICE INSTYTUIFA-D-NIDQCCLX

SCMOLA meg ET cons

AD1Q