34

paa tuoda rinnalle vertailtavaksi. ja samassa petosten

ja väärennysten ketjussa sinäkin olet,-kuin Vänni ja minä, sillä erotuksella vain, että sinä siitä hyödyt.

MIKKO

Mutta minä olen ostanut kunnollista tavaraa, ja myyn kunnollista. '

VALTONEN

Taitaisipa siinä olla tinkimisen varaakin. ja et sinä, Mikko, edes ymmärrä niitä kaikkia pettämisen konsteja, se on ylivoimainen urakka viisaimmillekin. Kovalle se ottaa tiedemiestenkin aivokopan, jos mieli päästä kaik- kien niiden keplottelujen perille, mitä nykyajan talous- elämä on siittänyt.

VÄNNI

Mutta etköhän sinä sentään hiukan suurentele niissä väärennyksissäsi. Mitä varten ne nyt niin väärenteli- sivät?

VALTONEN

Enpä kykene edes tarpeeksikaan selittelemään. Ja mitä varten? Maailman tavaramarkkinoilla kilpaillaan, siellä tapellaan ja sodassa ei katsota keinoja. Jokainen yrittäjä koettaa kahmia itselleen mahdollisimman suu- ren saaliin, hyötyä omaksi hyväkseen. Voitto on se tun- nuslause, jonka merkeissä koko nykyinen talousjärjes- 'telmä toimii, ja raha on siinä rasvana.

3 4 l