r Air o. Ashen 1-3 “?'~ " - "vii * ;'~~l— W; y; 7 , ‘l it; '$1‘;1i;'1i':LiI:~ 4.1;; 712;“? L W _ ; _ . 'v—4 V : A 51H h 1,, l] (l III m‘ (1 r1 u U?’ / l‘ k’ r w , \' 7! 1 f A WQz/qJmZ/[yg [g1 W 5; §A6 d ~ v0”; r1 ll/bl/fll/r v a -. ' a es H ~ , " - - qr 5 \ J1 0 1!] rf/ u \ 1;, . » ' ; V011 Af/nr/fl/n ) g I x x 3V" _ \ 'l’1 n / 1/ mmu u k ' - 1 ) _ .§'1'/1/_1/ !‘('/l/Z(’ (lrr S11 hu r11 ‘v ‘v I v O dc \ '1 m1 y fl/ m0 ‘m, \ 1

\ " 1 1 1 w— w i’ I) alnerghu W’ i”? 7 7 I y; I‘, 7 V l} ~‘

“zuy/vp/d " L ( l P1"; 1

__ ‘lza/“flri ‘\' Alon/In =1

I _ ° Jfilfllgii WHJ-hg/g q ° If w

,_/_fll-"“‘~; A T938211“, ‘Lymdflr oGura iflyur: 4

‘_ Y:*~.,__\_ _ _ ,_ V tbfifiun-e _ ”'

~ ———————————————— --~- --------- '~'a-n'd~--i'a—'--~._W 191%,“; _ _ ‘“’{'"" K3, V . M"~“"”‘“ ° . __ y g“, i KUKAQ ' 0 39nd urzkulo ' cynrsfi > F , 061117142? a ‘I: V , 68¢“ ~ 1 = n: q ; ’“’F’”""' f Aél-yul/le/‘(E 1x “-"""§“' = 2

w . v ~ , _ . A n‘) § J31" B 0 T a 1H o) iéffiplDi/rnl: 4

,. _ Ka-Ivm ,7. w‘ K A 1y TL Aluzllyuflléli‘ / hlassggg ‘WIMJWL <5?" é ‘i, BAGIRMI

0A a K A 0 T u "rgw g; 004.". _- T

w , S r , i \ -‘ a > Y” 3 ,.

J »\.K OA-‘auli . i!‘ “f!” f , (g f “OQOIDbG l! l a -x w ‘in

wfi/"P x~ r - v _ s 11min 7 ‘- -' ,

°Bqmbeleka nag} ~ ' " )5 “B. °J' 21 v 0 i}: o Vulzi bielédg)iflh '

"UY‘ 3' ». u ‘IJ’ - . : ' " fig/‘BORILFFL G -J‘#Im¢;,- B“‘1”% * elfié c ~ 4 7 w p’ ' ' “Randi - _ ~__ fzBautsqln A eb_ i <= ~. K ,, ~ Pam/m § 11,): ( ' m1-T“fi‘i’9”géfié:i"l" -.

\‘ __‘ a x , . f! M HT‘ V '_ J’ o Joruv“ mg A 1

I ' I ! " OAbuQi/‘a K010011113 . '0. f’ 5v‘ ' - 1]

.' 049mb _ __ Q" a. x IQ: If; H

I] Kefll g mo? _,‘ 4;; w...» ",2, H’

k, 1 I,‘ ‘x iv ‘a \

1K . A A ,_ \ A :1) A A j 1

03/150? 1 "~ L o J magnum "ulfimf I U \

g: $1: 112;!!! j I ‘”“_.-Q_/’ aka fB“k””dL-)\__k‘*§° 6111;,” 0J4 q

' . ' ,4» 1' o . z i I Gézabfiwgclxu" _ ”/ Wllkfirl ‘I i,“ .‘ Kgaululefeo -- > - g 9Q we hm , . l? \ r o Behm a: %”J5§”°B' ‘W Z9 M m v um/(m " $714k“ » B.‘ \ ‘oTf/bali

3mm Qnilslm ° l1” cm

$ 131%‘ + gl I. y 6NgiMl/K“rl!_Q‘gZ “by A, ‘I110 ‘u? Wuauzre

mama» Q [CAME UN M. wwa Y fix?‘ x" c? . a 0g‘ Baal“ ~=TL~~ ‘$21101

\ * D0 o ' :3, \~- T2373,‘ w; ‘f, w“ k _' ‘:1???’ ' Ab gl-lmaluklum I Jmnga Awmnbqm 6 J annde \ b)!’ nqlullzuzgo 9451/01”? J/Ialmzba», ' _ Ifislta _ oJur/zlzangx

{Anvinluio Ldnl/“j/Igzrgaearj‘ WEsTeAFfinKA o so 1m i.M.Ii=10.0(:g.000 m HA - W’ ~ ‘> LSanThome __ _Ki1met_er_ ( _ 9 P ' r11 \ .7 I ' mpn 1 _-\ -‘_ _ 72x‘ >

sggrzhim

‘y, Q‘ -."/ OQQfWIIVIIIe Xxx‘ J

i, incqlxxv IL Stuuogal.‘ _ Geo§ra§h,Ans1ah\rWagner éDeBexLeiyzig