"%°

PIQIVIXIJEHTI KUSTANNUSYHTIGN KIRJAPAINO. DULUTH, MINN., 1923