SUOMEN LUOKKASOTA

Hisioriaa ja Muisielmia

Toimittanut: A. HYalonen.

“Vallanknnnzous 0n —-— historian vetnreja.”—— [Mama

“Bi ole epdilystiikddn siitii, etfii ‘vallanznzkzunons opet- taa nze/itii, opettaaz kansanj0un/ek0ja.”— Lenin.

Q?

Anzerikarz Suom. Sos. Knstarznz/zsliikkeiden, Liiton Knstantanza