8

Uncksillu, Lmtcn seppelcillii koristettu otszla totuuden, ensin pyyhittyii kyyneleillé rulnat, hirvittéixréit haavat sen.

Iiulkee kuvinensa ajan vaiheet, néikéivinkkeliss’ on yhé tu0-- Zlikd, josta sankartéiden aiheet, josta kilvoitusten kiivas vuO.

Niinpéi unta niihnen mihdesséini liki meitéi sen jo saapuneen, ettéi ennenkui11 lie ilta eléinléini istun rannalla jo kevéitxwen.

Vaan 0i saapune se neitsjythylnyin, kéisin hennoin liljaa kantaen, vaan se saapuncvi raaoin rymyin kautta héivitettyin tannertcm.

Joukoin véisynein ja haavotetuin, sidekéiéirehin ja lapioin,

vzmgein mahtavin mut lnasennctuin. ..

sellaisena sitéi vubttaa voin.

Kell’ 0n kevéiéin toivo, héill’ 0n tulta, Prometheuksen tulta liedelléiéin;

sc jos, se jos sannnahtaapi multa, tntisesti pinleiihéin jéiéin.